• slider image 454
  • slider image 455
  • slider image 456
  • slider image 457
  • slider image 458
:::

柳中願景

:::

新營區空氣(AQI)

Xinying的即時空氣品質
2023年09月29日 17時09分
55
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動

行動 QR Code

https%3A%2F%2Fwww.lyjh.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Fpage.php%3Fncsn%3D12